Real Estate Property Showing training banner

การฝึกอบรมการแสดงทรัพย์ – เพิ่มการขายและการให้เช่า

ศูนย์อบรมอสังหาริมทรัพย์ได้ออกแบบหลักสูตรเพื่อช่วยให้เกิดความสำเร็จในธุรกิจของคุณ

“การแสดงทรัพย์” เป็นศิลปะที่สามารถช่วยทำให้กลายเป็นผลลัพธ์สูงสุดที่ทำให้เกิดการขายหรือการให้เช่าทรัพย์

เราขอแนะนำให้นายหน้าอสังหาฯทุกคนที่ต้องการเพิ่มยอดขายและประหยัดเวลาในการทำงานได้มีโอกาสร่วมฝึกอบรมในหลักสูตร “การแสดงทรัพย์” การเทรนมีการสนทนาเพื่อชี้ให้เห็นถึงแต่ละแง่มุมที่สามารถสร้างความสำเร็จจากการแสดงทรัพย์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนชื่อเสียงให้กับนายหน้าที่ทำงานอย่างมืออาชีพ 

ใช้เวลา 1 วัน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 1,900 บาท 

เมื่อผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะมีความพร้อมด้วยวิธีการที่ดีที่สุดในการแสดงทรัพย์ คุณจะได้รับเครื่องมือที่ช่วยเหลือในการเพิ่มยอดขาย และประหยัดเวลาไปได้มาก 

 “การแสดงทรัพย์” จะครอบคลุมเน้อหาแบบเจาะลึกในหัวข้อต่างๆดังนี้:

-การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ซื้อล่วงหน้า

-การเตรียมทรัพย์สิน

-จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์

-คำถามจากลูกค้าและการตอบข้อสงสัย

-ทักษะการขายขั้นพื้นฐาน

-การบริหารจัดการเวลา

 

ศูนย์ฝึกอบรมอสังหาริมทรัพย์พร้อมให้บริการสำหรับนายหน้าทุกคนจากทุกบริษัท คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อขอเข้ารับการฝึกอบรมในทุกหลักสูตรที่เปิดอบรมได้ เราได้รับการสนับสนุนจากรีแม็กซ์ประเทศไทย