การฝึกอบรมการตรวจสอบทรัพย์ สำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ

การตรวจสอบทรัพย์สิน - การฝึกอบรมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบทรัพย์สิน

เจ้าของหรือผู้เช่าใหม่ต้องการความมั่นใจว่าครอบครัวมีความปลอดภัยใน บ้าน คอนโด อพาร์ทเม้นท์ หรือร้านค้า เขาต้องการทรัพย์ที่อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย และอยู่ในสภาพใช้งานได้

นายหน้าอสังหาฯสามารถเพิ่มความมั่นใจในการขาย โดยทรัพย์สินได้ผ่านการตรวจสอบล่วงหน้าก่อนการขายหรือเช่า ทำให้การเสนอขายหรือเช่าทรัพย์สินเป็นไปด้วยความโปร่งใสและสามารถสร้างความพอใจกับทุกฝ่าย มีการดูแลรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์อย่างครบถ้วน 

DBR Professional Property Inspection ได้ทำงานร่วมกับศูนย์อบรมอสังหาริมทรัพย์ของรีแม็กซ์ประเทศไทย เพื่อเป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบทรัพย์

ตัวแทนหรือนายหน้าต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับทรัพย์เพื่อให้คำแนะนำเจ้าของทรัพย์ ปรึกษาหารือร่วมกันในการหาทางปรับปรุงทรัพย์ด้วยต้นทุนไม่มาก เพื่อสร้างแรงจูงใจกับผู้ซื้อให้ได้มากที่สุด มีการเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับประเด็นที่อาจมีผลต่อราคาทรัพย์ เป็นการเตรียมข้อมูลที่โปร่งใสแบบตรงไปตรงมาซึ่งสามารถสร้างความพอใจแก่ผู้ซื้อได้ 

หัวข้อที่ทำการฝึกอบรม:

-พื้นฐานการตรวจสอบ

-การตรวจสอบภายนอกและภายใน

-การตรวจสอบไฟฟ้า

-การตรวจสอบท่อประปา

-สภาพเฟอร์นิเจอร์

-ความสมบูรณ์ของทรัพย์สินทั่วไป

-การตรวจสอบทรัพย์สินเป็นส่วนทำให้เกิดการตกลงซื้อขายได้

ใช้เวลาฝึกอบรม 1 วัน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2,900 บาท