วิธีการ List และขายอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

 การฝึกอบรมคอร์สนี้เป็นระดับเริ่มต้นสำหรับการศึกษาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ เพื่อเอเย่นต์ขายทรัพย์ที่อยู่อาศัยและเอเย่นต์ใหม่ที่ต้องการขายทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ 

การฝึกอบรมนี้มีการอธิบายถึงศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง และความรู้ที่จะกลายเป็นทรัพยากรทางปัญญาสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ 

ทรัพยากรความรู้เหล่านี้ จะช่วยทำให้เอเย่นต์อสังหาฯเชิงพาณิชย์มีข้อมูลความรู้แบบมืออาชีพทั้งในในฐานะผู้ซื้อและผู้ขาย รวมถึงลูกค้าเช่าซื้อ และการรับมือกับเอเย่นต์อสังหาฯเชิงพาณิชย์ผู้อื่น 

คอร์สนี้ออกแบบมาสำหรับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ประกอบด้วย 6 โมดูล หรือส่วนจำเพาะซึ่งเป็นส่วนประกอบของระบบที่เชื่อมโยงกัน 

โมดูลที่ทำการฝึกอบรม: 

Module 1: ประเภทของการพาณิชย์ / การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
Module 2: การประเมินมูลค่าการตลาด
Module 3: กลุ่มมุ่งหวังสำหรับ Listing
Module 4: การนำเสนอ Listing
Module 5: การให้บริการผู้ขาย
Module 6: การทำงานกับผู้ซื้อ/ผู้เช่า 

คอร์สนี้ออกแบบเพื่อ: 

-เอเย่นต์อสังหาเชิงพาณิชย์ในระยะเริ่มต้น

-เอเย่นต์อสังหาฯที่อยู่อาศัยซึ่งอยากค้นหาว่าอาชีพการขายอสังหาฯเชิงพาณิชย์เป็นงานที่เหมาะสมกับตัวเองแค่ไหน

-มืออาชีมอสังหาฯที่อยู่อาศัยซึ่งต้องการทำความเข้าใจปัจจัยหลักที่แตกต่างระหว่างอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย และอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

-เอเย่นต์อสังหาฯเชิงพาณิชย์ที่อยู่ในระยะเริ่มต้น ซึ่งต้องการเรียนรู้ความแตกต่างที่มีลักษณะพิเศษของการซื้อขายเพื่อการพาณิชย์ เช่น สำนักงาน ร้านข้างปลีก สาขาธุรกิจ ฯลฯ 

การฝึกอบรมนี้จะชี้ให้เห็นถึงทรัพย์แต่ละประเภทเพื่อการพาณิชย์ จะทำ List หรือสัญญาที่ตกลงระหว่างเจ้าของทรัพย์กับผู้ขายได้อย่างไร? จะขายมันได้อย่างไร? 

เอเย่นต์อสังหาฯเชิงพาณิชย์ต้องรู้จักประเภทของทรัพย์ซึ่งพิจารณาจากการลงทุน และเข้าใจถึงความแตกต่างของความต้องการของลูกค้าเชิงพาณิชย์ซึ่งมีความหลากหลายไม่เหมือนกัน 

คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากคอร์สนี้: 

-วิธีการทบทวนความแตกต่างของอัสังหาฯเชิงพาณิชย์แต่ละประเภท เช่น สำนักงาน ร้านค้า สาขาธุรกิจ ที่ดิน โรงแรม ฯลฯ

-วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์เพื่อการพาณิชย์โดยเป็นการกำหนดมูลค่าซึ่งได้รับการยอมรับ

-วิธีการนำเสนอในการสร้าง Listing เชิงพาณิชย์ เพื่อให้ได้ทรัพย์ที่สามารถขายได้

-วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต การตลาดแบบดั้งเดิม และสื่อในการโปรโมททรัพย์ เพื่อสร้าง Listing ซึ่งเป็นทรัพย์เชิงพาณิชย์และการขาย

-วิธีการประเมินผลอย่างถูกต้องของทรัพย์เพื่อผู้ซื้อ

-วิธีการดำเนินงานเพื่อตรวจสอบสถานะทรัพย์ให้ผู้ซื้อทรัพย์เชิงพาณิชย์ 

เวลาในการฝึกอบรม: 3 วัน ช่วง 9:30 – 17:30 น.

ค่าฝึกอบรม : 18,000 บาท


Commercial Real Estate Training in Bangkok Thailand