โฉนดที่่ดิน น.ส. 4 คืออะไร

ที่่ดินโฉนด นส 4 คืออะไร

ที่ดิน ซึ่งสามารถ ซื้อ-ขาย-โอน ได้ โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.4 ครุฑแดง นิยมมากที่สุด


ในประเทศไทย กรรมสิทธิ์ดิน และ เอกสารที่ดิน มีหลายประเภท เช่น น.ส.3ก., น.ส.4, น.ส.3, น.ส.2, ส.ป.ก.4-01, ภ.บ.ท.5, สทท.

ในมุมมองของนายหน้า และเจ้าของทรัพย์ ต้องรู้แน่ชัดว่า ที่ดิน ประเภทไหนที่สามารถ ซื้อ ขาย หรือ โอน เปลี่ยนมือได้

โดยปกติแล้ว ที่ดินประเภทที่สามารถ ซื้อขาย และโอนได้มี 3 ประเภท คือ

  1. หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือ น.ส.3ก. ตราครุฑเขียว

  2. โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.4 ตราครุฑแดง

  3. หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือ น.ส.3 ตราครุฑดำ

โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.4 ที่มีตราครุฑสีแดง เป็นประเภทของเอกสารที่มีการ ซื้อขายที่ดิน และ โอนเปลี่ยนมือกันมากที่สุด

น.ส.4 เป็น โฉนดที่ดินที่พบเห็นได้โดยทั่วไป ซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ส่วนอักษรที่ตามหลัง น.ส.4 เช่น น.ส.4 ก., น.ส.4 จ. เป็นรหัสของเอกสารที่แสดงความเก่าของโฉนด โดย น.ส.4 ก. เป็นโฉนดที่ดินรุ่นเก่าที่ส่วน ส่วน น.ส.4 จ. เป็นรหัสเอกสารโฉนดที่ดินซึ่งใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.4 เป็นเอกสารที่ดิน ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จะมีปัญหาในการ ซื้อขายที่ดิน และโอนกรรมสิทธิ์ น้อยกว่าที่ดินประเภทอื่น

น.ส.4 หรือ โฉนดที่ดิน นับว่าเป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนที่สุด ได้รับการรับรองจากทางราชการอย่างเป็นทางการ เจ้าของที่มีชื่อหลังโฉนด สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากที่ดินนั้นอย่างเต็มที่ มีสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย

โฉนดที่ดินมีข้อสังเกตที่ชัดเจน คือ ที่ดินโฉนดครุฑแดง นิยมซื้อขายกันมากที่สุด และมีมูลค่าราคาสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเอกสารสิทธิประเภทอื่นๆ

ข้อสรุปของ โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.4 คือ มีเลขที่โฉนดที่ดินชัดเจน มีตราครุฑสีแดง เป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีระวางภาพถ่ายทางอากาศ มีข้อมูลระบุของเขตและตำแหน่งที่ถูกต้อง สามารถ ซื้อ-ขาย-โอน-จำนอง-ค้ำประกัน ได้

สิ่งที่ควรระวัง คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน น.ส.3 หรือ โฉนดที่ดิน หากถูกครอบครองปรปักษ์นานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สิทธิอาจหมดลง

การซื้อขายที่ดิน จะสมบูรณ์เมื่อมีการโอนเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่ของที่ดิน ต้องทำต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดิน และจะมีการบันทึกผู้ถือครองกรรมสิทธิ์รายใหม่อยู่หลังโฉนด