การฝึกอบรมอสังหาริมทรัพย์โดย RE/MAX ประเทศไทย

เอเจนท์อสังหาฯมืออาชีพทุกคน ต้องการเทคนิคและทักษะเฉพาะทางที่หลากหลายในการทำงาน

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงาน ทำให้เอเจนท์หรือนายหน้าจำนวนมากที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันขาดทักษะที่จำเป็น

ตลาดนี้มีการแข่งขันสูง มีลีสติ้งในลักษณะของสัญญาเปิดอยู่มากมาย ทำให้งานของนายหน้ายากขึ้น เอเจนท์ที่ประสบความสำเร็จไม่สามารถพึ่งพาผู้มุ่งหวังใหม่ๆที่มีเข้ามาเท่านั้น

RE/MAX เป็นผู้ให้บริการด้านความรู้ในวิชาชีพ ซึ่งสามารถทำให้นายหน้ามีทักษะการทำงานดีขึ้น มีความสัมพันธ์กับลูกค้าดีขึ้น และสามารถปิดการขายได้มากขึ้น

เราขอแนะนำให้คุณใช้ประโยชน์จากโปรแกรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาที่จำเป็นสำหรับนายหน้า ทำให้สามารถบรรลุความสำเร็จในอาชีพตามที่ต้องการ

Real Estate Agent Training Kick start for success

Real Estate Broker Agency trainng

Real Estate law and regulation training

Real Estate Agent image at work

Property Inspection Training

Real Estate Code of ethics

commercial real estate training for professionals

Property Showing training

Property Marketing Training


Agent Team Leader

Fire up Real Estate Agent Training


Training Real estate


Real Estate Training - Professional Service Starts With Professional Agents 

Learn more and use all the tools you have 

Real Estate Property Agent Training Courses for RE/MAX Career in Thailand