THB North-East RE/MAX RE/MAX Pro House Property เราคือ ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ของ RE/MAX แบรนด์ชั้นนำระดับโลก ที่ให้บริการรับฝากขาย/เช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ จ.ร้อยเอ็ด


เริ่มต้นจากเราเป็นบริษัทรับสร้างบ้านและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ( Pro House Builder & Property ) ซึ่งเรามองเห็นปัญหาของผู้ที่จะซื้อหรือขายอสังหาฯ ที่ต้องการหานายหน้าหรือบริษัทรับฝากขายอสังหาฯ ที่มีความเป็นมืออาชีพ น่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ และที่สำคัญมีความยุติธรรม ปลอดภัยกับผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว เราเลยเลือก RE/MAX แบรนด์นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก ด้วยประสบการณ์มากกว่า 45 ปีทั่วโลกของ RE/MAX ร่วมกับเรา Pro House ที่มีประสบการณ์และความชำนาญเรื่องการสร้างบ้านและ พัฒนาอสังหาฯ มานานกว่า 20 ปี ทำให้เราเชื่อมั่นว่าภายใต้ RE/MAX Pro House Property จะก่อให้เกิดมิติใหม่ของ ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ที่นอกจากความเป็นมืออาชีพ ไว้วางใจได้แล้ว ยังเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อและผู้ขายอสังหาฯ เพื่อนำไปพัฒนาต่อว่าจะได้ทรัพย์หรืออสังหาฯ ที่คุ้มค่าเป็นที่พึงพอใจ และยุติธรรม อย่างแน่นอน

“ มาเปิด มิติใหม่ ของ อสังหาริมทรัพย์ กับพวกเรา
RE/MAX Pro House Property แล้วคุณจะไม่ผิดหวัง “


RE/MAX Pro House Property บริษัทฯ มุ่งพัฒนาทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเป็นหลัก โดยสนใจทรัพย์ที่จะขายเป็นหลัก แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) ประเภทที่อยู่อาศัย ( Residential ) เช่น ที่ดิน บ้าน ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ ฯ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย เพราะทรัพย์ ประเภทนี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานจะมีทรัพย์ประเภทนี้ที่ต้องการซื้อและขายค่อนข้างมาก ( น่าจะ > 70% ของทรพัย์ในภาคนี้ ) โดยเฉพาะ ประเภทที่ดินและบ้านฯ ซึ่งภาคอีสานมีพื้นที่หรือเนื้อที่มากที่สุดในประเทศ ( 1 ใน 3 ของประเทศ ) แนวโน้มของประชากรที่จะกระจายมาอาศัยที่ภาคอีสานมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากที่ดินมีราคาถูกและมีปริมาณมาก กำลังเป็นภาคที่พัฒนา อีกทั้งปัญหาเรื่องอุทกภัย เช่น น้ำท่วม ฯ มลภาวะ เช่น ฝุ่น ฯ ยังไม่มาก และยังมีอีกปัจจัยหลายอย่างที่ส่งเสริมให้คนมาปักหลักทำมาหากินที่นี้ ไม่ว่าจะค่าครองชีพ โอกาสทางธุรกิจ การศึกษา การคมนาคมสะดวกสบาย เป็นต้น
2) ) ประเภทเชิงพาณิชย์ ( Commercial ) เช่น ที่ดิน สำนักงาน อุตสาหกรรม โรงแรมและการบริการ ฯ เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ เพราะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเป็นภาคที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะภาคธุรกิจ หากรถไฟฟ้าที่ตัดผ่านไปหนองคาย กับไปมุกดาหารแล้วเสร็จ ทรัพย์จะยิ่งมีมูลค่าสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด อัตราการซื้อขายทรัพย์จะมีมากขึ้น และจะเกิดแหล่งหรือนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่มากขึ้น เช่น นิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี ฯ เมื่อการขนส่งสะดวกสบายมากขึ้น อุตสาหกรรมขนส่งสินค้าและการท่องเทียวก็จะโตตามมา ถือว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีอนาคตในภาคนี้
0648706982 Mueang Roi Et english,thai
Office of RE/MAX Pro House Property - Mueang Roi Et

RE/MAX Pro House Property

Mueang Roi Et


0648706982 Show...

Send us a message 

Name
*
Name
Phone
E-Mail Address
Comments
 

THB North-East RE/MAX RE/MAX Pro House Property เราคือ ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ของ RE/MAX แบรนด์ชั้นนำระดับโลก ที่ให้บริการรับฝากขาย/เช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ จ.ร้อยเอ็ด


เริ่มต้นจากเราเป็นบริษัทรับสร้างบ้านและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ( Pro House Builder & Property ) ซึ่งเรามองเห็นปัญหาของผู้ที่จะซื้อหรือขายอสังหาฯ ที่ต้องการหานายหน้าหรือบริษัทรับฝากขายอสังหาฯ ที่มีความเป็นมืออาชีพ น่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ และที่สำคัญมีความยุติธรรม ปลอดภัยกับผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว เราเลยเลือก RE/MAX แบรนด์นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก ด้วยประสบการณ์มากกว่า 45 ปีทั่วโลกของ RE/MAX ร่วมกับเรา Pro House ที่มีประสบการณ์และความชำนาญเรื่องการสร้างบ้านและ พัฒนาอสังหาฯ มานานกว่า 20 ปี ทำให้เราเชื่อมั่นว่าภายใต้ RE/MAX Pro House Property จะก่อให้เกิดมิติใหม่ของ ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ที่นอกจากความเป็นมืออาชีพ ไว้วางใจได้แล้ว ยังเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อและผู้ขายอสังหาฯ เพื่อนำไปพัฒนาต่อว่าจะได้ทรัพย์หรืออสังหาฯ ที่คุ้มค่าเป็นที่พึงพอใจ และยุติธรรม อย่างแน่นอน

“ มาเปิด มิติใหม่ ของ อสังหาริมทรัพย์ กับพวกเรา
RE/MAX Pro House Property แล้วคุณจะไม่ผิดหวัง “


RE/MAX Pro House Property บริษัทฯ มุ่งพัฒนาทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเป็นหลัก โดยสนใจทรัพย์ที่จะขายเป็นหลัก แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) ประเภทที่อยู่อาศัย ( Residential ) เช่น ที่ดิน บ้าน ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ ฯ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย เพราะทรัพย์ ประเภทนี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานจะมีทรัพย์ประเภทนี้ที่ต้องการซื้อและขายค่อนข้างมาก ( น่าจะ > 70% ของทรพัย์ในภาคนี้ ) โดยเฉพาะ ประเภทที่ดินและบ้านฯ ซึ่งภาคอีสานมีพื้นที่หรือเนื้อที่มากที่สุดในประเทศ ( 1 ใน 3 ของประเทศ ) แนวโน้มของประชากรที่จะกระจายมาอาศัยที่ภาคอีสานมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากที่ดินมีราคาถูกและมีปริมาณมาก กำลังเป็นภาคที่พัฒนา อีกทั้งปัญหาเรื่องอุทกภัย เช่น น้ำท่วม ฯ มลภาวะ เช่น ฝุ่น ฯ ยังไม่มาก และยังมีอีกปัจจัยหลายอย่างที่ส่งเสริมให้คนมาปักหลักทำมาหากินที่นี้ ไม่ว่าจะค่าครองชีพ โอกาสทางธุรกิจ การศึกษา การคมนาคมสะดวกสบาย เป็นต้น
2) ) ประเภทเชิงพาณิชย์ ( Commercial ) เช่น ที่ดิน สำนักงาน อุตสาหกรรม โรงแรมและการบริการ ฯ เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ เพราะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเป็นภาคที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะภาคธุรกิจ หากรถไฟฟ้าที่ตัดผ่านไปหนองคาย กับไปมุกดาหารแล้วเสร็จ ทรัพย์จะยิ่งมีมูลค่าสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด อัตราการซื้อขายทรัพย์จะมีมากขึ้น และจะเกิดแหล่งหรือนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่มากขึ้น เช่น นิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี ฯ เมื่อการขนส่งสะดวกสบายมากขึ้น อุตสาหกรรมขนส่งสินค้าและการท่องเทียวก็จะโตตามมา ถือว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีอนาคตในภาคนี้
Mueang Roi Et english,thai

RE/MAX Pro House Property

399 Thewaphiban Rd., Nai Mueang, Muang Roi Et, Roi Et, 45000
Mueang Roi Et, Roi Et, Thailand

Follow RE/MAX Pro House Property:

RE/MAX Pro House Property

บริการตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในร้อยเอ็ดอสังหาริมทรัพย์สำหรับขายและเช่า

เราคือ ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ของ RE/MAX แบรนด์ชั้นนำระดับโลก ที่ให้บริการรับฝากขาย/เช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ จ.ร้อยเอ็ด


เริ่มต้นจากเราเป็นบริษัทรับสร้างบ้านและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ( Pro House Builder & Property ) ซึ่งเรามองเห็นปัญหาของผู้ที่จะซื้อหรือขายอสังหาฯ ที่ต้องการหานายหน้าหรือบริษัทรับฝากขายอสังหาฯ ที่มีความเป็นมืออาชีพ น่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ และที่สำคัญมีความยุติธรรม ปลอดภัยกับผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว เราเลยเลือก RE/MAX แบรนด์นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก ด้วยประสบการณ์มากกว่า 45 ปีทั่วโลกของ RE/MAX ร่วมกับเรา Pro House ที่มีประสบการณ์และความชำนาญเรื่องการสร้างบ้านและ พัฒนาอสังหาฯ มานานกว่า 20 ปี ทำให้เราเชื่อมั่นว่าภายใต้ RE/MAX Pro House Property จะก่อให้เกิดมิติใหม่ของ ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ที่นอกจากความเป็นมืออาชีพ ไว้วางใจได้แล้ว ยังเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อและผู้ขายอสังหาฯ เพื่อนำไปพัฒนาต่อว่าจะได้ทรัพย์หรืออสังหาฯ ที่คุ้มค่าเป็นที่พึงพอใจ และยุติธรรม อย่างแน่นอน

“ มาเปิด มิติใหม่ ของ อสังหาริมทรัพย์ กับพวกเรา
RE/MAX Pro House Property แล้วคุณจะไม่ผิดหวัง “


RE/MAX Pro House Property บริษัทฯ มุ่งพัฒนาทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเป็นหลัก โดยสนใจทรัพย์ที่จะขายเป็นหลัก แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) ประเภทที่อยู่อาศัย ( Residential ) เช่น ที่ดิน บ้าน ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ ฯ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย เพราะทรัพย์ ประเภทนี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานจะมีทรัพย์ประเภทนี้ที่ต้องการซื้อและขายค่อนข้างมาก ( น่าจะ > 70% ของทรพัย์ในภาคนี้ ) โดยเฉพาะ ประเภทที่ดินและบ้านฯ ซึ่งภาคอีสานมีพื้นที่หรือเนื้อที่มากที่สุดในประเทศ ( 1 ใน 3 ของประเทศ ) แนวโน้มของประชากรที่จะกระจายมาอาศัยที่ภาคอีสานมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากที่ดินมีราคาถูกและมีปริมาณมาก กำลังเป็นภาคที่พัฒนา อีกทั้งปัญหาเรื่องอุทกภัย เช่น น้ำท่วม ฯ มลภาวะ เช่น ฝุ่น ฯ ยังไม่มาก และยังมีอีกปัจจัยหลายอย่างที่ส่งเสริมให้คนมาปักหลักทำมาหากินที่นี้ ไม่ว่าจะค่าครองชีพ โอกาสทางธุรกิจ การศึกษา การคมนาคมสะดวกสบาย เป็นต้น
2) ) ประเภทเชิงพาณิชย์ ( Commercial ) เช่น ที่ดิน สำนักงาน อุตสาหกรรม โรงแรมและการบริการ ฯ เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ เพราะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเป็นภาคที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะภาคธุรกิจ หากรถไฟฟ้าที่ตัดผ่านไปหนองคาย กับไปมุกดาหารแล้วเสร็จ ทรัพย์จะยิ่งมีมูลค่าสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด อัตราการซื้อขายทรัพย์จะมีมากขึ้น และจะเกิดแหล่งหรือนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่มากขึ้น เช่น นิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี ฯ เมื่อการขนส่งสะดวกสบายมากขึ้น อุตสาหกรรมขนส่งสินค้าและการท่องเทียวก็จะโตตามมา ถือว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีอนาคตในภาคนี้
บริการตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในร้อยเอ็ดอสังหาริมทรัพย์สำหรับขายและเช่า

    บริการตัวแทนอสังหาริมทรัพย์
    การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
    ขายและให้เช่าบ้านเดี่ยวมือสอง
    ขายและให้เช่าโครงการใหม่ร้อยเอ็ด

Languages Spoken

English
Thai